Zile libere pentru angajati in vederea vaccinarii impotriva COVID-19

Editor’s Note: This Legal Alert addresses Romanian law issues and was prepared in Romanian for the national general public. If you require an English translation of the Legal Alert please contact office@fidasmart.com.

In Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 221 din 26.07.2021 (“Legea 221/2021”) pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (“Legea 55/2020”).

Legea 221/2021 prevede faptul ca angajatii din sistemul public si privat, care se vaccineaza impotriva COVID-19, beneficiaza de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, pe baza adeverintei de vaccinare. In situatia in care ziua libera coincide cu ziua vaccinarii, angajatii au obligatia depunerii adeverintei de vaccinare in prima zi lucratoare de la vaccinare.

Beneficiaza de drepturile prevazute mai sus unul dintre parinti sau reprezentantul legal al copilului cu varsta de pana la 18 ani, precum si al persoanei cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, in ziua vaccinarii copilului, respectiv a persoanei cu dizabilitati. Aceste drepturi se acorda pe baza adeverintei de vaccinare si a declaratiei pe propria raspundere a celuilalt parinte sau a reprezentantului legal, potrivit careia acesta nu a solicitat si nu va solicita zile libere pentru insotirea la efectuarea vaccinului a copilului cu varsta sub 18 ani, respectiv a persoanei cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani. In cazul familiilor monoparentale, in declaratia pe propria raspundere se va mentiona faptul ca parintele se afla in una dintre situatiile urmatoare: a) este necasatorit(a); b) este vaduv(a); c) este divortat(a); d) are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca; e) are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor; f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e); g) a fost numit(a) tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-c).

Nu vor beneficia de aceste drepturi angajatii care se vaccineaza la locul de munca prin grija angajatorului.

Pentru a nu afecta semnificativ activitatea angajatorului, angajatii au obligatia de a informa angajatorul cu privire la optiunile de programare a zilelor libere pe care urmeaza sa le solicite, in vederea asigurarii in conditii optime a functionarii activitatii.