RIL admis: Hotararea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal, act administrativ cu caracter normativ

Editor’s Note: This Legal Alert addresses Romanian law issues and was prepared in Romanian for the national general public. If you require an English translation of the Legal Alert please contact office@fidasmart.com.

Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii (“ICCJ”), a pronuntat Decizia nr. 12/28.06.2021 (“Decizia”), prin care a admis recursul in interesul legii (“RIL”), si, in consecinta, a stabilit urmatoarele:

“In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor […] din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul raportate la prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, hotararea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezinta un act administrativ cu caracter normativ.”

In privinta hotararilor consiliului local de aprobare a planurilor urbanistice zonale (HCL aprobare PUZ), din analiza legislatiei aplicabile, reies urmatoarele consecinte:

1.            Dispare posibilitatea invocarii exceptiei de nelegalitate cu privire la aceste acte administrative, conform art. 4 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative (Legea 554/2004).

2.            Plangerea prealabila va putea fi formulata oricand, conform art. 7 alin. 1¹ din Legea 554/2004.

3.            HCL aprobare PUZ ar putea fi atacate oricand, in cazul in care se considera a fi nelegale, conform art. 11 alin. 4 din Legea 554/2004, desi in art. 64 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 se prevede faptul ca Dreptul de a ataca hotararile de aprobare se prescrie in termen de 5 ani de la data aprobarii.

4.            Ministerul Public va avea posibilitatea sa solicite suspendarea acestor acte administrative, conform art. 14 alin. 3 din Legea 554/2004.

5.            Hotararile judecatoresti de anulare a HCL aprobare PUZ se vor publica, obligatoriu, in Monitorul Oficial.

6.            Odata introdusa actiunea in anulare, va fi mult mai dificil de retras, conform art. 28 alin. 3 din Legea 554/2004.