Utilizarea semnaturii electronice in relatiile de munca

Editor’s Note: This Legal Alert addresses Romanian law issues and was prepared in Romanian for the national general public. If you require an English translation of the Legal Alert please contact office@fidasmart.com.

In Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 208/2021 (“Legea 208/2021”) pentru aprobarea OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative (“OUG 36/2021”).

Principalele modificari introduse de Legea 208/2021:

1.            Se elimina obligatia ca semnatura electronica avansata (SEA) sau semnatura electronica calificata (SEC) utilizata de angajator sa fie insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat;

2.            Se introduce posibilitatea utilizarii si a semnaturii electronice (simple) de catre angajator pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca (CIM), pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea CIM, in conditiile stabilite prin regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii;

3.            Se introduc prevederi referitoare la arhivarea documentelor semnate electronic;

4.            Organele de control competente au obligatia de a accepta, pentru verificare si control, CIM si actele aditionale, precum si inscrisurile/documentele din domeniul relatiilor de munca/securitatii si sanatatii in munca (SSM) incheiate in format electronic, cu semnatura electronica, potrivit legii, fara a le solicita si in format letric. Documentele semnate electronic pot fi transmise in format electronic anterior efectuarii controlului;

5.            Se elimina sanctiunea contraventionala aplicabila angajatorului pentru neinstruirea telesariatului, sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca;

6.            Cu privire la instruirea salariatului in domeniul SSM, se introduc urmatoarele prevederi:

a)            Instruirea reprezentantilor salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM poate fi facuta in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara intreprinderii si/sau unitatii, fie online;

b)            Dovada instruirii in domeniul SSM efectuata in format electronic trebuie sa fie semnata cu semnatura electronica, SEA sau SEC;

7.            Cheltuielile efectuate de angajator pentru achizitionarea SEA sau a SEC utilizate pentru semnarea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca/SSM reprezinta cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.