Noi obligatii privind gestionarea deseurilor de catre cei care efectueaza lucrari de construire / demolare

Editor’s Note: This Legal Alert addresses Romanian law issues and was prepared in Romanian for the national general public. If you require an English translation of the Legal Alert please contact office@fidasmart.com.

In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92 din 19 August 2021 privind regimul deseurilor (“OUG 92/2021”).

OUG 92/2021 contine, printre altele, si o serie de obligatii pentru cei care efectueaza lucrari de construire sau demolare, dintre care mentionam:

1.            Titularul autorizatiei de construire/desfiintare emise de catre autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de catre institutiile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii cu caracter special are obligatia de a avea un plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire si/sau desfiintare, dupa caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale – beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii, precum si de a lua masuri de promovare a demolarilor selective pentru a permite eliminarea si manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalta calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

2.            Titularul pe numele caruia a fost emisa autorizatie de construire si/sau desfiintare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (“Legea nr. 50/1991“) are obligatia sa gestioneze deseurile din constructii si desfiintari, astfel incat sa atinga un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari.

3.            Detinatorul de deseuri, care executa lucrari de construire/desfiintare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizatii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, are obligatia sa utilizeze sistemul organizat de autoritatea administratiei publice locale de pe raza administrativ-teritoriala in care isi are domiciliul.

4.            Titularul pe numele caruia a fost emisa autorizatie de construire si/sau desfiintare trebuie sa raporteze anual agentiei judetene pentru protectia mediului, pana la 30 aprilie a anului urmator celui pentru care se raporteaza, conformarea cu obligatiile prevazute in OUG 92/2021.

5. Sanctiuni:

•             In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la punctele 1 – 3 de mai sus, se pot aplica amenzi contraventionale cu valori cuprinse intre 5.000 lei si 15.000 lei, pentru persoanele fizice, si intre 20.000 lei si 40.000 lei, pentru persoanele juridice.

•             In cazul incalcarii obligatiei de raportare prevazute la punctul 4 de mai sus, se poate aplica amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice.