RIL admis: Termenul de intrare in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie

Editor’s Note: This Legal Alert addresses Romanian law issues and was prepared in Romanian for the national general public. If you require an English translation of the Legal Alert please contact office@fidasmart.com.

Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii (“ICCJ“), a pronuntat Decizia nr. 10/28.06.2021 (“Decizia“), prin care a admis recursul in interesul legii (“RIL“), si, in consecinta, a stabilit urmatoarele:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art.28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ipoteza in care partea nu a demarat sau nu a finalizat, in termenul acordat, procedura de intrare in legalitate, iar autoritatea nu a obtinut o hotarare de demolare a constructiei, termenul stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei este unul de recomandare.

Art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii prevede urmatoarele:

(1)          Odata cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de incadrare a acestora in prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(2)          Decizia mentinerii sau desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate in conditiile legii, sau, dupa caz, de instanta. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(2¹) Pentru lucrarile aferente infrastructurii de transport de interes national, decizia mentinerii sau desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre Ministerul Transporturilor pe baza unor expertize tehnice intocmite in conditiile legii sau, dupa caz, de instanta judecatoreasca.

(2²) In vederea fundamentarii deciziei privitoare la mentinerea sau desfiintarea constructiilor executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, rezultatele expertizei tehnice se supun aprobarii Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor pentru analiza conformitatii lucrarilor executate cu proiectul tehnic de executie elaborat conform legii si cu respectarea conditiilor din acordul de mediu sau punctul de vedere al autoritatii competente emis cu respectarea legislatiei privind protectia mediului. Decizia mentinerii/desfiintarii constructiilor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si sta la baza emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare.

(3)          Masura desfiintarii constructiilor se aplica si in situatia in care, la expirarea termenului de intrare in legalitate stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara.