Reactivarea masurii privind acordarea indemnizatiei de 75% din salariu

Editor’s Note: This Legal Alert addresses Romanian law issues and was prepared in Romanian for the national general public. If you require an English translation of the Legal Alert please contact office@fidasmart.com.

In Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 (“OUG 111/2021“).

Principalele prevederi ale OUG 111/2021:

1. Aspecte generale

Incepand cu data de 04.10.2021 si pana la data de 31.12.2021, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca (CIM), din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii (Somaj tehnic), ca urmare a efectelor produse de COVID-19, salariatii beneficiaza de indemnizatii in valoare de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 (Indemnizatia).

2. Conditii privind beneficiarii si Indemnizatia

Beneficiaza de Indemnizatie salariatii angajatorilor a caror activitate a fost intrerupta / suspendata ca urmare:

Indemnizatia se calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea a fost suspendata, dar nu mai tarziu de 31.12.2021 si este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii.

Calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator.

Pentru Indemnizatie nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca.

In situatia in care un angajat are incheiate mai multe CIM din care cel putin un contract este active din care obtine venituri la nivelul Indemnizatiei, acesta nu beneficiaza de prezenta masura.

In situatia in care un angajat are incheiate mai multe CIM si toate sunt suspendate, acesta beneficiaza de Indemnizatia aferenta CIM cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Indemnizatia poate fi suplimentata de angajator.

NU beneficiaza de aceasta masura angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau asupra carora sunt impuse restrictii din alte motive decat cele generate de raspandirea virsului SARS-CoV-2.

Indemnizatia se poate cumula cu masura prevazuta la art. 1 alin. (7) din OUG 132/2020.

3. Procedura de acordare a sumelor necesare platii Indemnizatiei

Pentru a beneficia de sumele necesare acordarii Indemnizatiei, angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, urmatoarele documente:

Angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor.

Plata Indemnizatiei se va face catre conturile deschise de angajatori la institutiile de credit.

Documentele se depun in luna curenta pentru luna anterioara, iar plata se va face in termen de 15 zile de la depunerea cererii.

Plata Indemnizatiei se efectueaza salariatului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea de catre angajator a sumelor.

4. Aspecte finale

Va reamintim faptul ca o masura similara a fost adoptata prin OUG 30/2020, aplicarea acesteia incetand la data de 30.06.2021.