Masuri adoptate in privinta zilelor libere acordate parintilor

Editor’s Note: This Legal Alert addresses Romanian law issues and was prepared in Romanian for the national general public. If you require an English translation of the Legal Alert please contact office@fidasmart.com.

In Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 (“OUG 110/2021“).

Principalele prevederi ale OUG 110/2021:

1. Aspecte generale

Pe durata starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2021-2022, fara a se include vacantele, unul dintre parinti beneficiaza de zile libere pentru supravegherea copiilor in cazul in care activitatile didactice care presupun prezenta fizica in unitatile de invatamant sunt limitate sau suspendate, in contextul masurilor pentru combaterea raspandirii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.

2. Conditii de eligibilitate pentru parinti

Pentru a putea beneficia, parintii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Nu va beneficia de prevederile OUG 110/2021 parintele care:

3. Modalitatea de acordarea a zilelor libere

Parintele depune o cerere la angajator, insotita de urmatoarele documente:

4. Indemnizatia

Angajatorul va plati salariatului o indemnizatie in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut.

Indemnizatia se plateste de catre angajator din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli, este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca.

Angajatorul are obligatia de a plati impozitul si contributiile aferente indemnizatiei.

5. Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei

Angajatorul are dreptul la decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei, sens in care va depune o cerere la agentia pentru ocuparea fortei de munca, insotita de documente justificative.

Cererea si documentele justificative se vor transmite, in format electronic sau format letric, in termen de 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.

Decontarea sumelor platite pentru indemnizatie se va face in termen de 30 zile de la data inregistrarii cererii.

Procedura de decontare, documente justificative si modelul acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

6. Aspecte finale

Nerespectarea prevederilor OUG 110/2021 de catre angajator se sanctioneaza cu amenda contraventionala intre 1.000 si 2.000 Lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, dar nu mai mult de 20.000 Lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre inspectorii de munca.

Va reamintim faptul ca prin OUG 147/2020 a fost adoptata o masura similara, a carei aplicare a incetat odata cu finalizarea anului scolar anterior.